Priporočilo za BZ

Bralna značka je slovensko gibanje, ki že več kot petdeset let spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Bralna značka je prostovoljna in prostočasna dejavnost, ki spodbuja prostovoljno branje. Ena najbolj množičnih  dejavnostih v šoli se je ves čas razvijala kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim šolske knjižnice, hkrati pa je kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje.

ČAS TRAJANJA BRALNEGA LETA IN ŠTEVILO POTREBNIH PREBRANIH KNJIG:

Bralno leto traja od 17. septembra, ki ga obeležimo z Bralnim maratonom, do konca aprila.

BRALNI SEZNAMI

Bralnih seznamov NI, niti priporočenih niti obveznih seznamov. Seznamov ne objavljamo na spletnih straneh, če so, naj se umaknejo iz spletnih strani. Bralec naj bo pri izbiri knjig (čim bolj) samostojen. Vloga mentorja je v programu Prežihove bralne značke pomembna tudi pri izboru knjig. Mentor bralcu v branje svetuje knjige, ki so primerne bralčevi starosti in sposobnostim (nujno je upoštevati posebnosti, kot so učenci tujci ali učenci s posebnimi potrebami). Pri izboru knjig upoštevajmo interes otroka, še vedno pa ne pozabimo na glavni namen – spodbujanje branja. Nič ni narobe, če se učenci odločijo tudi za trivialno literaturo (gradivo za lahko branje). Vloga mentorja je, da ga postopoma spodbuja k branju kakovostne otroške in mladinske literature.

 

BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE

Na naši šoli si vseskozi prizadevamo spodbujati branje in ozaveščati mlade o pozitivnih učinkih te dejavnosti, da bi dvignili bralno pismenost naših učencev. V ta namen vsako leto sodelujemo tudi v vseslovenskem projektu Bralna značka, ki so ga učenci že vzeli za svojega.
 
V letošnjem šolskem letu uvajamo novost, in sicer Bralno značko za odrasle, ki je namenjena učiteljem, staršem, skrbnikom in drugim družinskim članom naših učencev. Ideja je, da smo odrasli otrokom zgled pri tem, da bi poprijeli za knjigo.