• Izposoja gradiva,
 • Posredovanje informacij
 • Bibliopedagoško delo oz. usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice.
 1. članstvo: Ob vpisu na našo šolo postanejo vsi učenci člani šolske knjižnice in so člani do konca šolanja.
  Izkaznico prejmejo učenci v prvem razredu in jo imajo do konca šolanja.
  2. Izposoja je brezplačna, ob izposoji učenci predložijo izkaznico. Gradivo si izposoja vsak uporabnik osebno s svojo izkaznico. Izkaznica ni prenosljiva.
  Knjižnica omogoča dostop do knjižničnega gradiva, njegovo uporabo v prostorih knjižnice ter izposojo v čitalnici in na dom.
  3. Odprtost
  Urnik odprtosti je objavljen pred vhodom v knjižnico.
  Ko je knjižnica odprta, je dostopna za uporabo, samostojno delo, učenje, uporabo računalnikov, vračanje in izposoja gradiva ter za iskanje informacij ob pomoči knjižničarke: Vse spremembe urnika so objavljene sproti.
  4. Izposojevalni roki gradiva
 • knjige 14 dni (možnost podaljšanja še za 14 dni, če ni obvezno branje)
 • referenčno gradivo (leksikone, slovarje, priročnike, enciklopedije, atlase,…) si je možno izposoditi le izjemoma po dogovoru ali čez vikend, sicer so uporabni v prostorih knjižnice in pri pouku.
 1. Nadomestilo za poškodovano ali izgubljeno gradivo
  Uporabnik nadomesti poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo z enako enoto ali v dogovoru s knjižničarko s podobno – enakovredno.
  6. Pravila obnašanja v knjižnici
 • V knjižnici je nujna obzirnost do vseh uporabnikov knjižnice.
 • V knjižnico ne vstopamo burno, se ne pogovarjamo glasno in ne motimo uporabnikov, ki se učijo ali tiho delajo.
 • V knjižnico ne prinašamo hrane in pijače.

Kaj lahko počnem v šolski knjižnici
10 x DA

 • berem knjige in revije.
 • se tiho pogovarjam s prijatelji.
 • pišem domače naloge.
 • najdem svoj mir.
 • rešujem križanke, uganke.
 • se učim.
 • pišem referat, izpisujem podatke.
 • pomagam mlajšim učencem.
 • po dogovoru s knjižničarko uporabljam računalnik.
 • prosim knjižničarko za pomoč pri iskanju

10 x NE

 • ne vpijem in ne govorim glasno.
 • se ne lovim in skrivam.
 • ne tekam po knjižnici.
 • ne jem in ne pijem.
 • ne hodim po stolih.
 • ne preklinjam.
 • se ne pretepam.
 • ne uničujem knjig.
 • se ne norčujem iz mlajših.
 • ne uporabljam mobilnega telefona.

 

POSTAVITEV V KNJIŽNICI
Leposlovje je razdeljeno po starostnih skupinah:
C (zelene police) za učence 1. triletja
P (rdeče police) za učence 2. triletja
M (rumene police) za učence 3. triletja
Knjige v nemškem in angleškem jeziku na posebni polici.
Strokovno gradivo je razvrščeno v UDK skupine
0. Splošno o znanosti in kulturi.
1. Filozofija, Astrologija.Psihologija.
2. Verstva.
3. Družbene vede
4. 0
5. Naravoslovne vede
6. Uporabne vede.
7. Umetnost.Šport.
8. Jezikoslovje. Književnost.
9. Geografija. Zgodovina. Biografije.

Knjižničarka: Janja Hleb