Učbeniški sklad je zaloga učbenikov, ki si jih učenci brezplačno izposodijo v šolski knjižnici. Izposojo ureja Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list št. 12/20) in je zakonska obveza vsake osnovne šole. 
Izposojene učbenike je potrebno zaviti v ovitke, ki ne poškodujejo platnic, zato prosimo, da jih ne zavijate v samolepilno folijo. Ob koncu šolskega leta je treba učbenike vrniti. Če učenci učbenik izgubijo ali ga poškodujejo, je potrebno plačati odškodnino. Učenci od prvega do tretjega razreda si poleg učbenikov izposodijo tudi delovne zvezke, ki jih ob koncu šolskega leta NI potrebno vračati.