RAZRED VRSTA TERMIN
1., 2., 3. Kresnička v skladu z UN
1. čebele 17. 11. 2023
1.  naravoslovni dan v ŠVN  v terminu ŠVN
2. spoznajmo živali  v skladu z UN
2. preteklost (Muzej novejše zgodovine Maribor)   v skladu z UN
3. čebelarstvo v skladu z UN
3. naravoslovni dan v ŠVN  v terminu ŠVN
4. zobna preventiva v skladu z UN
4. botanični vrt Pivola v skladu z UN
4.  gibanje Zemlje v skladu z UN
5. raziskovanje morske obale v terminu ŠVN
5.  kolo v skladu z UN
5. vodovod in čistilna naprava v skladu z UN
6.  kmetija Pri Kovačniku 3. 10. 2023
7.  Pivola 3. 10. 2023
9. Biotehniška srednja šola MB 3. 10. 2023
6., 8. Gasilci 26. 10. 2023
7., 9. TPO 26. 10. 2023
8. Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo RUŠE 4. 4. 2024
9. odraščanje in spolna vzgoja

12. 3. 2024 in 4. 4. 2024

6. Živilska šola MB(kuhamo) 16. 5. 2024
7. Akvarij – terarij 16. 5. 2024
8. CEM, mariborski park 16. 5. 2024