ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE za TEKOČI MESEC

Odjava prehrane je možna do 9. ure tekočega dne in od 15. ure za naslednje dni.

Za odjavo prehrane do konca tekočega šolskega leta pošljite pisno odjavo v tajništvo šole na elektronski naslov: tajnistvo@os-kamnica.si.