Spoštovani starši,

Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš.
Ta svet je lep, če nekoga rad imaš,
če stisneš roko komu, ki ga kaj boli.
Ta svet je lep, če si človek do ljudi.

(T. Pavček)

S tem namenom deluje na naši šoli že vrsto let ŠOLSKI SKLAD, ki ne le pomaga otrokom iz socialno ogroženih družin pri vključenosti v vse dejavnosti šole in skrbi za nadstandardni program na šoli, temveč poskuša učencem naše šole privzgojiti čut za sočloveka na način, da se z majhnimi dejanji vsakega od nas, da pomagati tistim, ki našo pomoč potrebujejo. Učenci z veseljem sodelujejo s svojimi izdelki pri dobrodelnih prireditvah naše šole, na katerih zbiramo denar za šolski sklad. Pri tem brez vas staršev, ki to vzpodbujate in se prireditev udeležujete, ne gre. Ob tem velja velika zahvala za vso podporo, ki ste jo izkazali v preteklih letih z udeležbo na teh dobrodelnih prireditvah. Verjamemo, da bomo tudi v prihodnje z učenci naše šole ob vaši podpori zbrali še veliko sredstev in s tem omogočali prav vsem otrokom vključenost v vse osnovne dejavnosti šole brez razlik.

V nadaljevanju bi radi na kratko predstavili ŠOLSKI SKLAD ter vas povabili k sodelovanju:

SESTAVA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEHA SKLADA:

Člani šolskega sklada smo predstavniki staršev in učiteljev in sicer:

Predstavniki učiteljev: Jasna Žic, Majda Kreševič, Dragan Raičevič,

Predstavniki staršev: Darja Kozar, Mojca Kavnik, Katja Bec, Mirijam Pinter Kavran.

NAMEN SKLADA je našim učencem omogočiti:

  • financiranje dejavnosti, ki niso del izobraževalnega programa,
  • za nakup nadstandardne opreme,
  • zviševanje standarda pouka,
  • pomoč socialno šibkim učencem z denarno pomočjo plačila dejavnosti, nesubvencioniranih obrokov, pomoči ob smrti starša ali skrbnika ipd.

ČEMU SMO ŽE NAMENILI SREDSTVA SKLADA:

Sredstva sklada smo v preteklih 10 letih namenili:

  • socialno šibkim (za udeležbo na dnevih dejavnosti, šolah v naravi, plačilo prehrane),
  • šestim otrokom, ki jim je umrl eden od staršev (3 mesece brezplačno prehrano in v šolskem letu 2018/19 tudi dneve dejavnosti ter šolo v naravi ne glede na finančni položaj družine),
  • nakupu igral na šolskem igrišču v letu 2014/2015,
  • za ure angleškega jezika z naravnim govorcem (od 2019 dalje).

 

VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA

VLOGA ZA ŠOLSKI SKLAD

MOŽNOSTI FINANCIRANJA ŠOLSKEGA SKLADA:

za tiste, ki bi radi še dodatno prispevali z motom: pomagam, ker lahko. Ob tem pa se vam že vnaprej zahvaljujemo za vaše prispevke. Pomagate lahko

  • z denarnim prispevkom na položnici ali z donatorsko pogodbo:  

OBRAZEC PLAČILO PRISPEVKA ZA ŠOLSKI SKLAD

DONATORSKA POGODBA

  • z namenitvijo dela dohodnine za šolski sklad: 

S spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (135. člen ZOFVI-M, Ur. l. RS št. 172/21) ima sklad sedaj možnost pridobiti sredstva iz dohodnine, ki jih lahko nakažete vsi starši, ki ste davčni zavezanci v R Sloveniji.  Šolskemu skladu lahko namenite del svoje dohodnine (do 0,3 %). Namenitev dela dohodnine je brezplačna in vas nič ne stane, saj gre vaša plačana dohodnina namesto v državni proračun šolskemu skladu.

To lahko storitev  zelo enostavno in sicer tako, da:

 – v portalu eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)« v katerem kot davčno številko upravičenca navedete »31795609« in vpišete odstotek »0,3«,

– izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije « s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter ga do konca leta (31. 12. 2022) prinesete v tajništvo šole ali ga vaš otrok odda učiteljici, lahko pa ga tudi sami pošljete ali odnesete na vaš finančni urad:

OBRAZEC ZA DONACIJO V  ŠOLSKI SKLAD