IME PRIIMEK DELOVNO MESTO
1.  Jasna BORKO čistilka
2.  Romana DUH računovodkinja
3.  Brigita FERK čistilka
4.  Nevenka MERHAR tajnik VIZ
5.  Tamara PERŠAK kuharica
6.  Lidija PFEIFER čistilka
7.  Jolanda KOLUDROVIĆ čistilka/kuharica
8.  Dejan KUMER hišnik
9.  Polonca RAVNJAK OFIČ kuharica
10.  Brigita  ROJS čistilka
11.  Nataša STOJANOVIĆ čistilka/kuharica
12.  Jožica SKRBINJEK čistilka
13.  Mitja ŠENK kuhar
14.  Nataša ŠKRINJAR kuharica
15.  Cvetka TJUKAJEV kuharica
16.  Marija ŽNUDERL kuharica
17.  Nastja CAJNKO spremljevalec