Razredniki

Oddelek Razrednik Sorazrednik F D
1. a Maja STIBRIČ Metoda RANKOVEC 21 12 9
1. b Ines BRAČKO Nataša HAUPTMAN 24 10 14
2. a Ksenija ODREITZ Jasna ŽIC 25 12 13
2. b Daša HERIČKO NEUVIRT Milan PJEVIĆ 26 10 16
3. a Blažka HARTMAN Majda KREŠEVIČ 25 9 16
3. b Tatjana ABRAMENKO Maša MAJHEN 22 9 13
    SKUPAJ I. OBDOBJE 143 62 81
4. a Irena ŽUNKO Maruša MILIČEVIĆ 16 8 8
4. b    Mateja KOLARIČ Janja HLEB 17 5 12
5. a Minja ROBIČ Barbara MATIČIČ PIPUŠ 20 11 9
5. b Siniša BRKIĆ Veronika KLINAR GOMBOC 21 12 9
6. a Mateja CERJAN Danijel KORPAR 19 13 6
6. b Anja PUHMEISTER JUG Nastja PRODANOVIČ TRSTENJAK 18 11 7
    SKUPAJ II. OBDOBJE 111 60 51
7. a Uroš KOGAL Anja VRABL 20 6 14
7. b    Dunja ŠTIHER Katja DOBOVŠEK 23 10 13
8. a Janja AMBROŽIČ Karmen ZINRAJH 27 13 14
8. b Karmen PODREKAR Gregor HARTMAN 25 15 10
9. a Karolina PURGAJ Katja GOLUBUČ 16 7 9
9. b Katja SORŠAK GODEC Dragan RAIČEVIČ 16 8 8
    SKUPAJ III. OBDOBJE 127 59 68
    SKUPAJ OŠ KAMNICA 381 181 200

Na Osnovni šoli Kamnica imamo torej v šolskem letu 2023/2024 na prvi šolski dan, 1. 9. 2023, vpisanih 381 učencev, ki se izobražujejo v 18 oddelkih devetletnega programa osnovne šole. 

 

Razredna stopnja

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Tatjana ABRAMENKO RP – 3.b tatjana.abramenko@os-kamnica.si
Ines BRAČKO RP – 1.b ines.bracko@os-kamnica.si
Siniša BRKIĆ RP – 5.b sinisa.brkic@os-kamnica.si
Stanka DAMJAN OPB stanka.damjan@os-kamnica.si
Blažka HARTMAN RP – 3.a, OPB blazka.hartman@os-kamnica.si
Nataša HAUPTMAN 2. učiteljica 1.b, JV natasa.hauptman@os-kamnica.si
Daša HERIČKO NEUVIRT RP – 2.b dasa.hericko@os-kamnica.si
Mateja KOLARIČ RP – 4.b mateja.kolaric@os-kamnica.si
Nataša KOVAČ OPB natasa.kovac@os-kamnica.si
Urška KOŠICA OPB urska.kosica@os-kamnica.si
Majda KREŠEVIČ RP – 3.a majda.kresevic@os-kamnica.si
Ksenija ODREITZ RP – 2.a ksenija.odreitz@os-kamnica.si
Metoda RANKOVEC 2. učiteljica 1.A, JV metoda.rankovec@os-kamnica.si
Minja ROBIČ RP – 5.a minja.robic@os-kamnica.si
Tamara SIMONIČ OPB tamara.simonic@os-kamnica.si
Maja STIBRIČ RP – 1.b maja.stibric@os-kamnica.si
Polonca VESENJAK OPB polonca.vesenjak@os-kamnica.si
Jasna ŽIC pomočnica ravnatelja, GOS jasna.zic@os-kamnica.si
Irena ŽUNKO RP – 4.a irena.zunko@os-kamnica.si

Predmetna stopnja

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Janja AMBROŽIČ GUM – OPZ – MPZ janja.ambrozic@os-kamnica.si
Mateja CERJAN BIO – KEM – NAR mateja.cerjan@os-kamnica.si
Tomaž ČEPLAK ravnatelj – FIZ tomaz.ceplak@os-kamnica.si
Gregor HARTMAN ŠPO gregor.hartman@os-kamnica.si
Uroš KOGAL DKE – ZGO uros.kogal@os-kamnica.si
Nika KORES MAT, OPB nika.kores@os-kamnica.si
Danijel KORPAR RAČ, ROID danijel.korpar@os-kamnica.si
Barbara MATIČIČ PIPUŠ N1A, NEM barbara.maticic.pipus@os-kamnica.si
Maruša MILIČEVIĆ ŠPO, OPB marusa.milicevic@os-kamnica.si
Milan PJEVIĆ TJA milan.pjevic@os-kamnica.si
Karmen PODREKAR LUM karmen.podrekar@os-kamnica.si
Nastja PRODANOVIČ TRSTENJAK ZGO – NEM nastja.prodanovic@os-kamnica.si
Anja PUHMEISTER JUG TIT – BIO anja.puhmeister.jug@os-kamnica.si
Karolina PURGAJ TJA karolina.purgaj@os-kamnica.si
Dragan RAIČEVIČ MAT dragan.raicevic@os-kamnica.si
Katja SORŠAK GODEC SLJ – TJA katja.sorsak.godec@os-kamnica.si
Dunja ŠTIHER GEO – SLJ dunja.stiher@os-kamnica.si
Anja VRABL SLJ anja.vrabl@os-kamnica.si
Karmen ZINRAJH MAT – FIZ karmen.zinrajh@os-kamnica.si

Ostali strokovni delavci

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Katja DOBOVŠEK spec. pedagoginja katja.dobovsek@os-kamnica.si
Katja GOLUBIČ svetovalna delavka katja.golubic@os-kamnica.si
Janja HLEB knjižničarka janja.hleb@os-kamnica.si
Veronika KLINAR GOMBOC spec. pedagoginja veronika.gomboc@os-kamnica.si
Mitja LEVAŠIČ pedagog mitja.levasic@os-kamnica.si
Maša MAJHEN svetovalna delavka,  psihologinja masa.majhen@os-kamnica.si
Janja PLAUSTEINER organizatorka šolske prehrane hani-janja.plausteiner@os-kamnica.si