OSNOVNA ŠOLA KAMNICA

Vrbanska cesta 93, 2351 KAMNICA

Transakcijski račun: 01270-6030668622  – UJP Slovenska Bistrica
Davčna številka: 31795609
Matična številka: 5086710000
ravnatelj:

Tomaž Čeplak

elektronska pošta: tomaz.ceplak@os-kamnica.si
pomočnica ravnatelja:

Jasna Žic

elektronska pošta: jasna.zic@os-kamnica.si
svetovalna delavka:

Katja Golubič

elektronska pošta: katja.golubic@os-kamnica.si
tajništvo:

Nevenka Merhar

elektronska pošta: tajnistvo@os-kamnica.si
računovodkinja:

Romana Duh

elektronska pošta: romana.duh@os-kamnica.si
šolska domača stran:

http://www.os-kamnica.si

elektronska pošta: info@os-kamnica.si
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: DATAINFO.SI

poslovno svetovanje, založništvo in druge storitve, d.o.o.
Tržaška cesta 85, 2000 Maribor

Telefon: (02) 620 43 00
E-pošta: info@datainfo.si