MEDNARODNI PROJEKT PATHS – RASTEM (razvijanje alternativnih strategih mišljenja)

PATHS (RASTEM) program je namenjen razvoju socialnih in emocionalnih kompetenc otrok, ki so vključeni v prvo izobraževalno obdobje osnovne šole. Preko vsebin in didaktičnih pripomočkov PATHS programa se bodo otroci učili prepoznavati in izražati svoje občutke, čustva, spoznavali bodo tehnike samoobvladovanja v različnih situacijah, krepili bodo skupinsko dinamiko in medsebojna prijateljstva. Prav tako se bodo pogovarjali o pravilih vedenja ter se učili ustrezno reševati probleme, ki jih imajo s svojimi vrstniki ali z drugimi osebami s katerimi se vsakodnevno srečujejo.

V projekt, je v Sloveniji potekal od leta 2013 do leta 2015, so vključene naslednje države: Italija, Hrvaška,  Švica, Švedska in Slovenija.

OŠ Kamnica je v tem projektu, zraven še treh šol v celotni  Sloveniji,  eksperimentalna šola.
Program PATHS RASTEM se izvaja v prvih razredih enkrat tedensko v okviru pouka. Učinke programa spremljajo učitelji in zunanji neodvisni raziskovalci v sodelovanju s Pedagoško fakulteto v Ljubljani.

PATHS program bodo supervizirali sodelavci LLP Comenius projekta European Assessment Protocol for Children’s SEL skills (EAP_SEL) – nosilci projekta iz Pedagoške fakultete v Ljubljani in Edukacijsko – rehabilitacijske fakultete v Zagrebu.

Na naši šoli z aktivnostmi nadaljujemo v I. triadi.