FAKULTATIVNI POUK NEMŠČINE IN RAČUNALNIŠTVA

Šola svojim učencem ponuja učenje nemškega jezika v obliki fakultativnega pouka v 3. razredu in v II. izobraževalnem obdobju.  Za fakultativno obliko pouka nemščine vlada na šoli veliko zanimanje, tako da bomo v letošnjem šolskem letu imeli predvidoma 5 skupin za to obliko izobraževanja, v 3. razredu 2 skupini, v vsakem razredu od 4. do 6. pa po eno skupino.  Pouk je brezplačen. Prav tako izvajamo fakultativni pouk računalništva v II. izobraževalnem obdobju. Fakultativni pouk računalništva prav tako poteka po navodilih MO Maribor, v tem šolskem letu bomo imeli predvidoma 3 skupine, po eno v vsakem razredu. Pouk je brezplačen.