Interesne dejavnosti so oblika izobraževanja učencev, pri katerih si učenci bodisi pridobijo znanja na tistem področju, ki jih dodatno zanima, ali pa na področju, kjer so učenci že uspešni in znanja samo poglabljajo.

Šola interesne dejavnosti mora izvajati, od učencev samih pa je odvisno, katero interesno dejavnost bodo izbrali. Izbira interesnih dejavnosti je prostovoljna. Učenec izbere interesno dejavnost iz ponudbe interesnih dejavnosti, ki se na šoli izvajajo.. Za interesne dejavnosti sta v določenem šolskem letu na voljo 2 uri interesnih dejavnosti na oddelek. 

V šolskem letu 2023/2024  imamo na šoli 18 oddelkov, kar pomeni, da bomo izvajali skupno 36 ur interesnih dejavnosti. Šola je po zakonu dolžna izvajati naslednje oblike interesnih dejavnosti:  do največ 4 ure mladinskega pevskega zbora, 2 uri otroškega pevskega zbora, tri ure s področja umetnosti ter tehnike in tehnologije in 5  ur letno na vsakih 5 učencev  5. razreda za izvedbo kolesarskega izpita.

RAZPORED INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024
NAZIV IZVAJALEC UR/TEDEN
MLADINSKI IN MLAJŠI MLADINSKI PEVSKI ZBOR Janja Ambrožič 4
OTROŠKI CICI ZBOR Janja Ambrožič 2
ORFFOVA SKUPINA  Janja Ambrožič 1
LIKOVNI KROŽEK Karmen Podrekar 2
KOLESARSKI KROŽEK Siniša Brkić 1
JOGA ZA NAJMLAJŠE Metoda Rankovec 2
GIBALNE VZPODBUDE, KOREKTIVNA VADBA Siniša Brkič 1
FOLKLORA  Nataša Hauptman, Metoda Rankovec 2
PRIPRAVA ZDRAVE HRANE IZ ŠOLSKEGA EKO VRTA Minja Robič 1
POZNAVANJE IN UPOŠTEVANJE PREHRANSKIH NAVAD Jasna žic 0,5
PRIPRAVA POGRINJKA, JEDILNI PRIBOR Jasna Žic 0,5
GREMO MI PO SVOJE Mateja Kolarič 0,5
PREŽIVIMO V NARAVI Jasna Žic 0,5
SPOZNAVANJE IN DOJEMANJE SAMEGA SEBE Uroš Kogal 0,5
ZMOREM NAVKREBER IN NAVZDOL Majda Kreševič, Karolina Purgaj 1
ORIENTACIJA V NAŠEM OKOLJU Uroš Kogal 0,5
PEŠBUS Daša Heričko 0,5
RAZMIŠLJAM, SESTAVLJAM, NE KLIKAM! Siniša Brkič 0,5
PLEŠEM IN IGRAM Mateja Kolarič 1
ŠPORTNI IZZIVI ZA 3. VIO –  FITNESS Uroš Kogal 1
ŠPORTNI IZZIVI ZA 3. VIO – IGRE Z ŽOGO  Gregor Hartman 1
V KAMNICI ŽIVIMO ZDRAVO IN VARNO Stanka Damjan 1
ZNAM NA KOLESU TUDI SPRETNO Siniša Brkić 0,5
MOJE ZDRAVO OKOLJE IN ODNOSI V NJEM Katja Golubič ? 0,5
VESELA ŠOLA IN KROŽEK Nastja Prodanovič, Dunja Štiher 0,5
MALE SIVE CELICE Karolina Purgaj 0,5
NOVINARSKI KROŽEK Janja Hleb 0,5
PRAVLJIČNE URICE Ines Bračko 1
PRAVLJIČNE URICE Maja Stibrič 1
ZABAVNA URICA Ksenija Odreitz 1
ZABAVNA URICA Daša Heričko 1
GIBALNICA Majda Kreševič 1
GIBALNICA Tatjana Abramenko 1
FOTO KROŽEK Danijel Korpar 0,5
IGRIVA ODBOJKA Maruša Miličević 2
  skupaj   36