Program osnovne šole obsega dve vrsti učnih predmetov- obvezne in izbirne. Spodaj je seznam obveznih učnih predmetov, ki se poučujejo na vseh osnovnih šolah Slovenije.

Seznam predmetov skupaj s povezavami do predmetnih učnih načrtov na straneh Ministrstva za šolstvo urejen po abecedi. (Za delovanje povezav ne jamčimo v primerih, če na strani MŠZŠ dokumente umaknejo ali spremenijo imena.)