Tečaj plavanja za 1. in 3. razred organizira v kopališču Pristan Mestna občina Maribor v sodelovanju s športno zvezo Maribora. Učence bodo na tečaj spremljale učiteljice – razredničarke, druge učiteljice v razredu (velja za 1. razred), učiteljice v OPB ter drugi strokovni delavci, ki bodo odrejeni za spremstvo.

Tečaj za učence 1. razreda bo potekal 10 dni po eno celo uro (60 minut) v času po pouku, predvidoma med 13.00 in 14.00 uro. Gre za nadstandardni program, zato bomo od staršev zahtevali soglasje o izvajanju tečaja plavanja. V njem bodo zapisane tudi morebitne zdravstvene težave učenca. 

Tečaji za 3. razrede so del rednega programa osnovne šole, zato lahko potekajo tudi v času pouka.  Od staršev bomo zahtevali izjavo, v kateri potrjujejo, da so seznanjeni o izvajanju tečaja plavanja, hkrati pa bodo izvajalce seznanili z zdravstvenimi posebnostmi učencev.

Naloga učiteljev bodo opredeljene v pogodbi o izvajanju tečaja plavanja. Učitelji bodo na tečajih imeli nalogo opazovanja otrok in pomoč pri morebitnih odhodih učencev med samim izvajanjem tečaja v garderobo (WC in podobno), trije učitelji pa bodo letos prevzeli tudi samo izvajanje tečaja plavanja v 3. razredu.

Tečaj kolesarjenja z izpitom bo organiziran v sklopu prometnega krožka v 5. razredu in pouka v 4. in 5. razredu.  Za izvedbo odgovarja učiteljica Tara Abraham, razrednik 5. b razreda, kateri pri delu pomagata razredničarki 4. razreda in razredničarka 5. a razreda, ki poskrbijo za osnovni del spoznavanja vsebin pri kolesarskem izpitu.