Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet, posledično onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov ter porabo energije. Trajnostna mobilnost je tista, ki je hkrati okoljsko sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj gospodarstva.

Tudi na naši šoli podpiramo trajnostno mobilnost in želimo učencem ter učenkam čim bolj približati vrednote trajnostnega razvoja. S tem namenom smo se v letošnjem šolskem letu priključili projektu »Gremo peš, s kokoško Rozi!«

V tednu, od 28. 9. do 2. 10., smo v vseh razredih in oddelkih izvedli dejavnost, pri kateri smo ob rednem dnevnem beleženju prihodov v šolo naših učencev in učenk presegli zastavljeno 50-odstotno povečanje prihodov otrok v šolo na trajnostni način glede na izhodiščno stanje. Pred začetkom dejavnosti je v šolo trajnostno prišlo 26,6 % učencev in učenk, en teden kasneje pa smo dosegli 81 % trajnostnih prihodov. BRAVO! Pohvala gre vsem sodelujočim učencem, učenkam, učiteljem in učiteljicam ter staršem.

Učenci in učenke so zbirali kartice kokoške Rozi ter z njihovo pomočjo igrali družabne igre. Vsak je prejel tudi Dnevnik aktivnosti, ki ga je izpolnil. Tako smo dobili vpogled v problematiko prihajanja v šolo, s katero si bomo lahko lažje razložili, zakaj učenci in učenke v šolo ne prihajajo trajnostno ter glede na vzroke pripravili priporočila za ureditve varnih šolskih poti. Glede na motivacijo sodelujočih in uspešnim merjenjem prihodov v šolo bomo v aprilu 2021 ponovno izvedli dejavnost.

Želimo si, da bi učenci in učenke prihajali trajnostno vsak dan, kadar je to mogoče. Tudi učenci in učenke, od katerih dom je preveč oddaljen od šole, da bi lahko prišli peš, lahko poskrbijo za trajnostni prihod. Kolo, avtobus ali pa skupni prevoz s sosedi, lahko našemu okolju veliko pripomorejo.

Hvala za vašo podporo in pomoč.

Lepo pozdravljeni in gremo peš!

Tara Abraham,

koordinatorica projekta