Spoštovani starši.

 Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš.
Ta svet je lep, če nekoga rad imaš,
če stisneš roko komu, ki ga kaj boli.
Ta svet je lep, če si človek do ljudi.

(T. Pavček)

S tem namenom deluje na naši šoli že vrsto let ŠOLSKI SKLAD, ki ne le pomaga otrokom iz socialno ogroženih družin pri vključenosti v vse dejavnosti šole in skrbi za nadstandardni program na šoli, ampak poskuša učencem naše šole privzgojiti čut za sočloveka na način, da se z majhnimi dejanji vsakega od nas, da pomagati tistim, ki našo pomoč potrebujejo. Učenci z veseljem sodelujejo s svojimi izdelki pri dobrodelnih prireditvah naše šole, na katerih zbiramo denar za šolski sklad. Pri tem brez vas staršev, ki to vzpodbujate in se prireditev udeležujete, ne gre. Ob tem velja velika zahvala za vso podporo, ki ste jo izkazali v preteklih letih z udeležbo na teh dobrodelnih prireditvah. Verjamemo, da bomo tudi v prihodnje z učenci naše šole ob vaši podpori zbrali še veliko sredstev in s tem omogočali prav vsem otrokom vključenost v vse osnovne dejavnosti šole brez razlik.

S spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (135. člen ZOFVI-M, Ur. l. RS št. 172/21) ima sklad sedaj možnost pridobiti sredstva iz dohodnine, ki jih lahko nakažete vsi starši, ki ste davčni zavezanci v R Sloveniji. Šolskemu skladu lahko namenite del svoje dohodnine (do 0,3 %). Namenitev dela dohodnine je brezplačna in vas nič ne stane, saj gre vaša plačana dohodnina namesto v državni proračun šolskemu skladu.

To lahko storitev  zelo enostavno in sicer tako, da:

 – v portalu eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)« v katerem kot davčno številko upravičenca navedete »31795609« in vpišete odstotek »0,3«,

– izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije « s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole ali ga vaš otrok odda učiteljici, lahko pa ga tudi sami pošljete ali odnesete na vaš finančni urad.

OBRAZEC-SOLSKI-SKLAD

Hvala, da pomagate pomagati.

Mirijam Pinter Kavran

Predsednica šolskega sklada