V šoli deluje svetovalna služba. Pri vsakem navedenem področju delo šolske svetovalne službe  obsega:

 • delo z učenci,
 • delo z učitelji,
 • delo s starši,
 • delo z vodstvom,
 • delo z zunanjimi  institucijami.

Šolska svetovalna služba deluje na naslednjih osnovnih področjih:

 1. Učenje in poučevanje.
 2. Šolska kultura, vzgoja , klima, red.
 3. Telesni, osebni in socialni razvoj.
 4. Šolanje.
 5. Poklicna orientacija.
 6. Socialno-ekonomske stiske.

Za posamezna področja dela svetovalne službe skrbijo:

Svetovalna delavka:  KATJA GOLUBIČ:

Kontakt: katja.golubic@os-kamnica.si, tel: 02 624 08 61

 1. Učenje in poučevanje:
 • Nadarjeni učenci: koordinacija evidentiranja, identificiranja in dela z nadarjenimi.
 • Učenci z učnimi težavami: koordinacija pomoči učencem –tutorstvo, sodelovanje z zunanjimi institucijami .
 • Učenci s posebnimi potrebami: koordinacija dela z UPP-pomoč pri  usmerjanju, vodenje dokumentacije, neposredno delo z učenci, svetovanje staršem, sodelovanje z zunanjimi institucijami.
 • Vsi učenci: priprava tematskih razrednih ur, delavnic.
 1. Šolska kultura, vzgoja , klima, red
 • Učenci z vzgojnimi in disciplinskimi težavami: preventivni  in kurativni programi, koordinacija programa šolske mediacije, individualno in skupinsko delo z učenci.
 1. Telesni, osebni in socialni razvoj
 • Vsi učenci in še posebej učenci s težavami v telesnem,  spoznavnem, čustvenem in socialnem razvoju: preventivno in kurativno individualno in skupinsko delo z učenci, koordinacija dela z zdravstvenim domom, CSD in drugimi institucijami.
 1. Šolanje
 • Vpis ter sprejem učencev v prvi razred.
 • Ponavljanje, napredovanje,  prešolanje učencev.
 1. Karierna  orientacija
 • Učenci 7., 8., in 9. razreda – informiranje, organizacija aktivnosti, koordinacija, izvedba predavanj in delavnic, individualno in skupinsko svetovanje.
 • Vpis v srednjo šolo.
 • Sodelovanje z ZZZS,  CIPS-om, srednjimi šolami in Andragoškim zavodom MB.
 1. Socialno-ekonomske stiske
 • Oblikovanje programov pomoči učencem, ki imajo zaradi socialno-ekonomskih razmer težave z učenjem: prostovoljci.
 • Pomoč učencem pri iskanju štipendij, podpora za nadaljevanje šolanja.
 • Pomoč pri reševanju finančnih težav – subvencioniranje prehrane, šole v naravi, drugih dejavnosti iz zagotovljenega in razširjenega programa šole: zbiranje dokumentacije, iskanje pomoči.

Specialna pedagoginja: Katja DOBOVŠEK:

Kontakt: katja.dobovsek@os-kamnica.si, tel: 02 624 08 56

 1. Učenje in poučevanje:
 • Učenci z učnimi težavami: koordinacija IDPP, neposredno delo z učenci, svetovanje staršem, diagnostika, sodelovanje z zunanjimi institucijami.
 • Učenci s posebnimi potrebami: koordinacija dela z OPP, neposredno delo z učenci,svetovanje staršem, pomoč pri usmerjanju, vodenje  individualiziranih programov, sodelovanje z zunanjimi institucijami .

Specialna pedagoginja: Veronika KLINAR GOMBOC:

Kontakt: veronika.gomboc@os-kamnica.si, tel: 02 624 08 59

 1. Učenje in poučevanje:
 • Učenci z učnimi težavami:  koordinacija IDPP, neposredno delo z učenci, svetovanje staršem, diagnostika, sodelovanje z zunanjimi institucijami.
 • Učenci s posebnimi potrebami: koordinacija dela z OPP, neposredno delo z učenci, svetovanje staršem,  pomoč pri usmerjanju, vodenje  individualiziranih programov, sodelovanje z zunanjimi institucijami.

Pedagoginja: Katja GOLUBIČ

Kontakt: katja.golubic@os-kamnica.si, tel: 02 624 08 61

 1. Učenje in poučevanje:
 • Učenci z učnimi težavami:  koordinacija IDPP, neposredno delo z učenci, svetovanje staršem, diagnostika, sodelovanje z zunanjimi institucijami.
 • Učenci s posebnimi potrebami: koordinacija dela z OPP, neposredno delo z učenci, svetovanje staršem,  pomoč pri usmerjanju, vodenje  individualiziranih programov, sodelovanje z zunanjimi institucijami.

Psihologinja: Maša MAJHEN

Kontakt: masa.majhen@os-kamnica.si, tel: 02 624 08 57 

Pedagog: Mitja LEVAŠIČ

Kontakt: mitja.levasic@os-kamnica.si, tel: 02 624 08 50 (tajništvo)