PROGRAM KARIERNE ORIENTACIJE

Ciljna skupina: učenci OŠ Kamnica od 7. do 9. razreda

Slopi programa:

  1. Sodelovalno delo z učenci

– izvedba delavnic za učence

– obisk CIPS-a

– zbiranje podatkov o učencih zanamen kariernega svetovanja

– individualno poklicno svetovanje

  1. Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji

– sodelovanje z učitelji pri izvedbi ur poklicne vzgoje

– sodelovanje pri timskih sestankih o nadaljevaljni izobraževalni poti učencev

  1. Sodelovalno in posvetovalno delo s starši

– individualni razgovori

– seznanitev z možnostmi štipendiranja

– seznanitev z rokovnikom za vpis

  1. Sodelovanje z vodstvom šole

– sodelovanje z vodstvom šole pri načrtovanju in organizaciji aktivnosti karierne orientacije

  1. Sodelovanje in koordinacija dela z zunanjimi institucijami

– sodelovanje z Zaodom za zaposlovanje in Centrom zainformiranje in poklicno svetovanje (CIPS)

– sodelovanje z Zavodom za šolstvo

– sodelovanje s srednjimi šolami

– sodelovanje s podjetji in drugimi organizacijami

 

Nekaj koristih povezav do informacij:

www.mojaizbira.si
 Facebook-a
danzakariero.si