Leta 2008 je nastala ideja o Shemi šolskega sadja, ki jo je Evropski Svet ob podpori Evropskega parlamenta potrdil, Evropska komisija pa pripravila in uvedla z Uredbo (Uredba Komisije (ES) št. 288/2009). Shemo šolskega sadja (SŠS) je bila prvič izpeljana v Sloveniji  s šolskim letom 2009/2010. Takrat se je ukrep imenoval Shema šolskega sadja (SŠS). V novi skupni kmetijski politiki iz leta 2013 se je shema preimenovala v Shemo šolskega sadja in zelenjave (SŠSZ). Od 1. 8. 2017 pa je med seboj povezala dve shemi in se preimenovala v Šolsko shemo (ŠS), ki združuje shemo šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka v enotno shemo. 

Glavni namen sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave, ga uvesti kot dodatni brezplačni obrok, s poudarkom na lokalni pridelavi in na dolgi rok izboljšati prehranske navade otrok. Ostali elementi šolske sheme so spremljevalni izobraževalni ukrepi, vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.

Naša šola sodeluje v shemi že od vsega začetka, od šolskega leta 2009/10. Prvo leto se je v shemo vključilo le polovico vseh šol, saj so bila navodila in vse zahteve povezane s shemo takšne, da se je marsikdo ustrašil vseh zahtev, ki jih shema zahteva. Zadnja leta se shemi pridružuje vse več šol, tako da je vključenost že skoraj 92%.

Evropska unija (EU) državam članicam, za namen sheme nameni določeno finančno pomoč, za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave. Okvirna vrednost pomoči za otroka v šolskem letu znaša 6 evrov. Pogoj za sodelovanje države članice v EU, v šolski shemi je nacionalna 6-letna strategija, ki je izdelana skladno s predpisi EU. V strategiji mora država opisati cilje, kazalnike, predvideni proračun, ciljne skupine, upravičene proizvode in spremljevalne izobraževalne ukrepe. 75% vrednosti šolske sheme (do vrednosti brez ddv) financira EU, 25%  vrednost (ddv) pa država.

Trudimo se, da sezonsko sadje in zelenjavo, ponujamo že v začetku šolskega leta, od septembra dalje ponudimo breskve, nektarine, grozdje, slive, češplje, hruške, jabolka, mandarine, kaki, jabolčne krhlje, domače jagode, domače češnje, marelice, lubenice. Od zelenjave pa papriko, paradižnik, por, korenček,… Ponujeno sadje in zelenjava iz sheme predstavljata dodano vrednost k vsakdanji šolski prehrani otrok in ne nadomeščata sadja in zelenjave, ki je že v okviru redne prehrane. Na jedilniku mora biti posebej označeno in vidno, da gre za dodatni obrok k redni malici.

Osnovna šola, ki želi sodelovati v Šolski shemi (ŠS) naslednje šolsko leto, se mora že eno leto prej prijaviti v shemo z izpolnitvijo in vlaganjem vloge do datuma, ki je za to določen. Za vsako šolsko leto se je potrebno posebej in vedno znova prijavljati v shemo. Šola mora na začetku šolskega leta pripraviti Načrt za izvedbo Šolske sheme, kjer opredeli, kako pogosto bo razdeljevala sadje in zelenjavo iz sheme, kdaj ga bo razdeljevala, kje ga bo razdeljevala in na kakšen način. Pripraviti mora načrt izobraževanja in spremljevalnih aktivnosti ter izpolniti spletne vprašalnike tako za odgovorno osebo kot za učence 4., 6. 8. razredov na začetku in koncu šolskega leta. Spletni vprašalniki za učence so anonimni, izpolnjujejo se z namenom, da se lahko oceni učinkovitost ukrepa ali le ta pripomore k dvigu uživanja sadja in zelenjave v šoli. Hkrati moramo imeti na vidnem mestu tudi izobešen plakat, iz katerega je razvidno, da  šola sodeluje v “šolski shemi” Evropske unije in da gre za evropska sredstva.

Sredstva iz sheme dobi šola vrnjena za nazaj in ne v naprej. To pomeni, ko imamo plačane račune za razdeljeno sadje in zelenjavo, vložimo elektronske zahtevke za odobritev izplačila. Zahtevki se vlagajo na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja ( AKTRP) za nazaj. Le ta  izda odločbo o odobritvi vrnjenih sredstev za tri mesečje za nazaj. Zahtevki se vlagajo 3-krat letno. Prvo obdobje je od 1. 9. do 31. 12. tekočega šolskega leta, drugo obdobje je od 1. 1. do 31. 3. ter tretje obdobje je od  1. 4. do 24. 6. tekočega šolskega leta.

Namen sheme je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja ter zelenjave pri otrocih in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže, ki tudi povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa. Rezultati anket so pokazali, da se povečuje delež glede uživanja sadja in zelenjave v šoli. Shema nam tako omogoča, da lahko ponudimo več sezonskega in lokalno pridelanega sadja in zelenjave ter sadje in zelenjavo višje kakovosti. Hkrati pa ga lahko ponudimo tudi večkrat kot bi ga sicer v okviru redne prehrane.

Shema je ukrep, ki dokazano pozitivno in ugodno vpliva tako na odnos do uživanja sadja in zelenjave kot tudi na pogostost uživanja sadja in zelenjave in s tem pripomore k oblikovanju bolj zdravih prehranjevalnih navad naših otrok.

Šolsko okolje je torej prostor, kjer otroci preživijo pomemben del dneva, zato je dobro in prav, da jim omogoča zdravo izbiro. Seveda pa ob tem ne smemo pozabiti tudi na družino in predvsem starše, ki so s svojim odnosom do uživanja sadja in zelenjave prvi zgled otrokom.

 

Pripravila:

Organizatorka šolske prehrane:

Hani-Janja Plausteiner

 

 

Konkretne aktivnosti in načrt SŠS naše šole si lahko ogledate na spodnjih povezavah.

IZDELKI na temo SHEME ŠOLSKEGA SADJA

Naravoslovni dan – zdrava prehrana

Učimo se skozi igro

Zdrav zajtrk (učenci in učenke 2.razreda)
Predstavitev zdravega sadja (9. a in b razred NPH)