Na spodnji povezavi najdete informacije za učence in starše glede izvajanja nacionalnega preverjanja znanja.

Informacije NPZ 2023-2024_za starše

Naši devetošolci bodo v šolskem letu 2023/2024 kot tretji predmet preverjali znanje iz zgodovine.


Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljevanju: nacionalno preverjanje znanja). Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Ob koncu drugega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku sama izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tujega jezika.

KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

Koledar NPZ je v pripravi.

7. maj 2024      
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
9. maj 2024
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
13. maj 2024

NPZ iz zgodovine za 9. razred in

NPZ iz angleščine za 6. razred

3. junij – 5. junij 2024 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ
7. junij –11. junij 2024 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
11. junij 2024 Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu
14. junij 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
19. junij 2024 Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu
24. junij 2024 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda