Je najvišji in izvršilni organ skupnosti učencev šole.

Se redno sestaja na delovnih sestankih. Svoj sedež ima v  glasbeni učilnici. Šolski parlament učencev skliče ravnatelj šole, lahko pa tudi mentor skupnosti učencev šole najmanj dvakrat letno. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti.

Vsako leto se udeležujemo otroškega parlamenta, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine Maribor. Aktivnosti v zvezi z otroškim parlamentom potekajo na različnih ravneh.

Vse skupaj se začne na vsaki šoli  posebej, ko se učenci uskladijo o njihovih poglavitnih problemih na šoli. Nato nekaj predstavnikov šole te sklepe predstavi na Območnem otroškem parlamentu, kjer se zberejo predstavniki bližnjih okoliških šol.. Predstavitvam vedno sledi diskusija, v kateri sodelujejo vsi prisotni. Državni parlament, ki ponavadi poteka v prostorih Državnega zbora. Tam je navzočih veliko izredno vplivnih ljudi, ki bi naj bili pripravljeni poslušati želje, predloge, mnenja otrok in bi  lahko pripomogli k njihovi uresničitvi!

Temo za šolski parlament sporoči Zveza prijateljev mladine, lahko pa jo oblikuje tudi skupnost učencev. Ta tema se obravnava v oddelčnih skupnostih in predstavniki jo prikažejo na šolskem parlamentu.

Tema 34. otroškega parlamenta je »Duševno zdravje otrok in mladih«.

Tema 35. otroškega parlamenta: Šolski sistem – problemi v šolskem sistemu, ocenjevanje, vpis v srednjo šolo, balast v učnem načrtu, primerjave šolskih sistemov v različnih državah.