RAZRED VRSTA PREDVIDENI  TERMIN
5. plavanje v okviru ŠVN v terminu ŠVN
4. do 9. Dan slovenskega športa s športniki 22. 9. 2023
1. VIO  Festival športa z ZMŠD Branik 25. 9. 2023
vsi kostanjev piknik s pohodom 14. 10. 2023 (sobota)
3. plavalni tečaj v terminu plavalnega tečaja
1. v okviru ŠVN v terminu ŠVN
vsi zimski športni dan 12. 2. 2024 
6. do 9. atletski četveroboj 16. 4. 2024
2. igre z žogo april 2024
4. orientacijski pohod april 2024
9. priprava na valeto junij 2024
1. do 8.  športno-družabne igre, pohod 21. 6. 2024