Spoštovani starši.

Učenci lahko obrazce za vloge za učence s statusom (51. člen Zakona o osnovni šoli) prevzamejo v tajništvu šole vsak dan po koncu pouka.

Učenci o nameri odhoda v tajništvo  obvestijo učitelje, pri katerih imajo pouk zadnjo uro.

V skladu s priporočili naj učenci takrat uporabljajo zaščitne maske.

Pravila in vloge (za tisk, vloge lahko natisnete in jih učenec vrne razredniku, tako jih ni potrebno prevzeti v tajništvu):

Pravila_prilagajanja_solskih_obveznosti_2020

Status_vrhunskega_mladega_umetnika_predlog_2020

Status_perspektivnega_športnika_predlog_2020

Status_perspektivnega_mladega_umetnika_predlog_2020

Status_vrhunskega_športnika_predlog_2020