V letošnjem šolskem letu se nam je ponudila priložnost sodelovanja v projektu Z USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI, Podjetja SPIRIT SLOVENIJA.

Povezali smo ga z idejo ustvarjanja glinenih produktov, ker je našim učencem glina kot ustvarjalni medij relativno blizu, saj so že večkrat ustvarjali glinene produkte. S projektom ZUIP pa smo učencem omogočili drugačen način razmišljanja, ki je že v osnovi bil podjetniško naravnan. Že pred začetkom likovnega izražanja so razmišljali o tem, kaj in kako narediti, da bodo oblikovali produkt, ki bo prodajen.

Izdelki so nastajali so v delavnicah v šoli in na Taboru za nadarjene učence sv. Duh na Ostrem Vrhu. Sodelujejo učenci in učenke od 6. do 9. razreda.

Trenutno se sušijo, po žganju v novi peči za žganje keramike jih bomo obarvali in glazirali. Po ponovnem žganju bodo dobili končno podobo. Naprodaj bodo na šolskem božičnem Bazarju.